Articles

Ana-Maria Popa și Ana Seinea despre superficia incipientă

Revista Română de Drept al Afacerilor | Februarie 2020

Ce este superficia incipientă, componentele acesteia şi limitele sale de exercitare. O construcție juridică ofertantă pentru realitățile actuale din domeniul dezvoltării imobiliare, ce permite unui neproprietar de terenuri să dobândească un drept real în temeiul căruia să poată construi pe terenul altuia. Dreptul superficiarului se naște complet dematerializat, acesta dobândind doar un drept de folosință pe un teren şi o vocație de a construi pe respectivul teren, în timp ce dreptul de proprietate asupra construcției se va dobândi treptat pe parcursul realizării lucrărilor. Reținem cu interes că textul noului Codului civil prevede în componenta superficiei incipiente doar dreptul de a edifica pe terenuri, nu şi pe construcții existente, supraetajarea nefiind expres reglementată.

Articol publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2019.

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional