Articles

Ana-Maria Popa si Ana Seinea despre autorizatia de spargere

Wolters Kluwer | 16 Aprilie 2020

Cu toate că autorizația de construire reprezintă şi rămâne actul central al procesului de dezvoltare imobiliară, practica instituită la nivelul autorităților locale include în cuprinsul autorizației de construire, pe lângă alte mențiuni, și obligația titularului acesteia de a obține, în vederea demarării lucrărilor pentru proiectul autorizat, și autorizația de spargere, care nu este reglementată unitar la nivel național.

PNSAAutorizația de spargere – Revista Română de Drept al Afacerilor

Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, în cazul în care sunt necesare și lucrări de demolare, aceasta reprezentând actul autorității administrației publice locale, în baza căruia persoana interesată dobândește dreptul de a demara lucrările de constucții. Totodată, potrivit avocatelor Ana-Maria Popa şi Ana Seinea de la Popovici Nițu Stoica & Asociații, în practică, autoritățile locale, în cazuri privind dezvoltări imobiliare, solicită şi obținerea unui nou act administrativ, autorizația de spargere. “Spre deosebire de autorizația de construire, autorizația de spargere nu se bucură de o reglementare unitară, consacrată la nivel de lege, privită stricto sensu, ci obligativitatea obținerii ei în vederea realizării de lucrări de intervenție asupra infrastructurii de drumuri și rețele edilitare, este stabilită la nivel local, prin regulamente şi hotărâri ale consiliilor locale”, arată cele două avocate într-un număr al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional